Kvicksunds Båtförening

Information till nya medlemmar

Kvicksunds Båtförening vill med detta PM hälsa Dig välkommen till Kvicksunds Båtförening och hoppas att Du kommer att trivas hos oss. 

För att göra det lättare för Dig (och oss) vill vi ge Dig följande information.
 • Föreningen är ideell och bildades 1980.
 • Föreningen arrenderar ett strandområde sydväst Kvicksundsbron där föreningens slip och bryggor finns.
 • Nyckel till bom, redskapsbodar samt mastkran kvitterar Du hos föreningens kassör mot erläggande av depositionsavgift, för närvarande 300 kronor. Vid återlämnande återfås 200 kr.
 • Föreningen har ett höstmöte och ett vårmöte. Vårmötet är tillika årsmöte.
 • Vid dessa möten behandlas frågor som styrelse, avgifter, investeringar, behov av större åtgärder på föreningens anläggningar etc.
 • Platser på slip, vid boj eller bryggplatser kan endast fås genom styrelsen efter beslut på styrelsemöte. Du kan exempelvis inte "låna" en plats eller "köpa" en plats.
 • Alla medlemmar har skyldighet att medverka i skötseln av föreningens område och anläggningar.
 • De som har plats vid en brygga utgör ett brygglag och svarar gemensamt för arbetet med bryggans underhåll under ledning av en namngiven bryggbas.
 • Information till medlemmarna försöker föreningen sända ut per post minst två gånger per år, i övrigt informerar vi genom E-post, hemsida samt vår anslagstavla på slipen.
 • Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet och Svenska Båt Unionen, den senare genom Mälarens Båtförbund. Det innebär att du får tidningen Båtliv hem i brevlådan 5-6 ggr per år.
 • Byter Du adress, telefon eller båt vill vi att Du meddelar styrelsen detta, annars går informationen fel.
 • Om Du har synpunkter eller önskemål är Du välkommen med dessa till oss i styrelsen s?att vi får resonera om dem.
 • Ansökan om bryggplats och/eller slipplats görs till Jan Ohlsson.


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen
Medlemsansökan