Information

för nya medlemmar

Kvicksunds Båtförening vill hälsa Dig välkommen till oss och hoppas att Du kommer att trivas hos oss. 

 • Föreningen är ideell och bildades 1980.
 • Föreningen arrenderar ett strandområde sydväst Kvicksundsbron där föreningens slip och bryggor finns.
 • Nyckel till bom, redskapsbodar samt mastkran kvitterar Du hos föreningens kassör mot erläggande av depositionsavgift, för närvarande 300 kronor. Vid återlämnande återfås 200 kr.
 • Föreningen har ett höstmöte och ett vårmöte. Vårmötet är tillika årsmöte.
 • Vid dessa möten behandlas frågor som styrelse, avgifter, investeringar, behov av större åtgärder på föreningens anläggningar etc.
 • Platser på slip, vid boj eller bryggplatser kan endast fås genom styrelsen efter beslut på styrelsemöte. Du kan exempelvis inte ”låna” en plats eller ”köpa” en plats.
 • Alla medlemmar har skyldighet att medverka i skötseln av föreningens område och anläggningar.
 • Information till medlemmarna sker genom E-post, hemsida samt vår anslagstavla på slipen.
 • Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet och Svenska Båt Unionen, den senare genom Mälarens Båtförbund. Det innebär att du får tidningen Båtliv hem i brevlådan 5-6 ggr per år.
 • Byter Du adress, telefon eller båt vill vi att Du meddelar styrelsen detta, annars går informationen fel.
 • Om Du har synpunkter eller önskemål är Du välkommen med dessa till oss i styrelsen så att vi får resonera om dem.
 • Ansökan om bryggplats och/eller slipplats görs till Mikael Pajunen.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

/Medlemsansokan_KBF